Your address will show here +12 34 56 78

NFT Collectie .

Digitaal Democratisch Laboratorium

  • Text Hover
We willen een NFT Collectie creëren die fungeert als een laboratorium voor digitale democratie en een platform biedt waar iedereen zich kan uiten, actief kan deelnemen aan collectieve beslissingen en zijn stemrecht kan uitoefenen.

Elke NFT geeft de houder ervan een aandeel in een "virtuele coöperatie"., een stem die gebruikt kan worden om de richting en keuzes binnen onze vereniging te beïnvloeden. Elke houder van een token heeft de macht om de strategische richting, voorstellen en acties van de organisatie te beïnvloeden. Dit creëert een unieke participatieve dynamiek, waarbij elke mening telt en het bestuur echt gedemocratiseerd is.

Naast het stemmen op bestaande voorstellen, kan elke "virtuele medewerker" ook zijn eigen ideeën en voorstellen aan de gemeenschap voorleggen. Deze voorstellen worden vervolgens besproken en geëvalueerd en ter stemming voorgelegd aan de gemeenschap.

DAO, de 3.0 coöperatie?

DAO's, of Gedecentraliseerde Autonome OrganisatiesDeze veranderen de traditionele structuur van bedrijven en rechtspersonen fundamenteel. Dankzij de blockchaintechnologie kan de DAO traditionele hiërarchische structuren elimineren ten gunste van gedecentraliseerde protocollen. Ze herdefiniëren de manier waarop we samenwerken, beslissingen nemen en samen creëren.
Elk lid, token- of NFT-houder, heeft de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de besluitvorming, zonder geografische barrières of tijdslimieten. De tokens of NFT's van deze gedecentraliseerde organisaties zijn niet alleen digitale activa, maar ook symbolen van stem en betrokkenheid.

Onze doelstelling

We willen creativiteit en samenwerking stimuleren door onze leden in staat te stellen ideeën, projecten en initiatieven naar voren te brengen. Deze voorstellen worden ter stemming voorgelegd aan de gemeenschap, zodat de beste ideeën collectief kunnen worden geselecteerd en geïmplementeerd. Dit creëert een vruchtbare omgeving voor innovatie, waar oplossingen voortkomen uit een verscheidenheid aan perspectieven.

Ons doel is om de NFT's van de vereniging op een leuke en gratis manier te verdelen, om Belgische burgers aan te moedigen om op een praktische en leuke manier te experimenteren met een van de concrete toepassingen van blockchain. Wie weet wordt er wel een Belgische DAO geboren?

  • Text Hover
Wat als we je vertellen dat we een NFT wafelcollectie klaar hebben staan?

Lijst van internationale markten van NFT