Your address will show here +12 34 56 78

Over ons .

Manifest
" Web3 is een drijvende kracht achter het creëren van een rechtvaardigere samenleving, waarin individuen meer controle hebben over hun gegevens, hun digitale identiteit en hun economische & democratische participatie" "
We promoten blockchain alshulpmiddel voor maatschappelijke en economische transformatie en we werken actief aan een verantwoorde toepassing ervan. Deze technologieën hebben de potentie om de economische, artistieke en sociale sectoren ingrijpend te veranderen en meer inclusie, transparantie en individuele autonomie voor burgers mogelijk te maken.

Onze toewijding wordt geleid door de volgende principes:

Connaissance & Education

We zijn van plan om persoonlijke workshops, informatieve webinars en gerichte training te geven op scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen . Deze initiatieven bieden studenten, docenten en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om zich te verdiepen in opkomende technologieën en hun impact op onze samenleving.

We zullen ook interactieve webinars aanbieden onder leiding van experts op dit gebied om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen en deelnemers de mogelijkheid te geven om in realtime vragen te stellen.

Tegelijkertijd zullen we uitgebreide leermiddelen ontwikkelen, zoals online content, video's en cursusmateriaal, om het leren toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht hun ervaringsniveau of technische vaardigheden.

Door de toegang tot deze onderwijsmiddelen te vergemakkelijkenOns doel is om mensen te helpen een diepgaand begrip te krijgen van opkomende technologieën en effectief te navigeren in dit voortdurend evoluerende ecosysteem. Ons uiteindelijke doel is om een geïnformeerde generatie te creëren, die in staat is om de mogelijkheden van technologie te benutten en zich tegelijkertijd bewust is van de uitdagingen en ethische implicaties die daaruit voortvloeien. Door het publiek voor te lichten over deze kwesties hopen we bij te dragen aan een verantwoordelijke, innovatieve en ethische digitale samenleving.

Innovation Responsable

Ons streven naar innovatie is nauw verbonden met ons fundamentele geloof in het bevorderen van verantwoorde praktijken. De veiligheid van gebruikers en hun gegevens heeft voor ons absolute prioriteit en we streven ernaar om het bewustzijn over de risico's van deze technologieën te vergroten. Daarnaast hechten we veel waarde aan duurzaamheid voor het milieu en stimuleren we de toepassing van milieuverantwoorde oplossingen om de ecologische voetafdruk van deze zich ontwikkelende technologieën te minimaliseren.

Tot slot zijn we vastbesloten om de intellectuele eigendomsrechten te beschermen van makers en vernieuwers die waardevolle bijdragen leveren op deze gebieden. Door een omgeving te creëren waarin ieders rechten worden gerespecteerd, willen we een dynamisch en ethisch ecosysteem creëren, waarin innovatie en verantwoordelijkheid harmonieus samengaan om een positieve en blijvende impact op onze samenleving te creëren.
We moedigen duurzame praktijken, de bescherming van persoonlijke gegevens en een toewijding aan hoge ethische normen aan. Wij geloven in de noodzaak om evenwichtige regelgeving die innovatie aanmoedigt en tegelijkertijd belanghebbenden beschermt.

Collaboration & Partenariats

Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen alle soorten sectoren (instellingen, universiteiten, bedrijven, professionals, ecosysteemspelers). We moedigen strategische partnerschappen en het delen van kennis aan om de groei van blockchain en Web3, synergieën creëren waar iedereen baat bij heeft.
Hier is een lijst van de beoogde partnerschappen:

 • Brusselse week van de blockchain
 • Blockchain4België
 • BeCrypto (LeSoir)
 • Ox32 (Vlaanderen)

Inclusion & Prévention

Wij verdedigen het idee dat het blockchain ecosysteem open moet zijn voor iedereen ongeacht hun afkomst, geslacht, sociaaleconomische status of niveau van technische expertise. We streven ernaar een inclusieve omgeving te creëren die diversiteit aanmoedigt en gelijke kansen bevordert, met de nadruk op het toegankelijk maken van complexe onderwerpen voor iedereen.

We maken onze gemeenschap actief bewust van de potentiële risico's van oplichting en kwaadaardige praktijken. We bieden leermiddelen en advies over hoe je veelvoorkomende valkuilen zoals Ponzi-constructies, nepontwikkelingsprojecten en frauduleuze investeringen kunt herkennen en vermijden. Daarnaast moedigen we een cultuur van due diligence en grondig onderzoek aan voordat we een financiële interactie aangaan of persoonlijke informatie delen.
Missies
"Het volledige potentieel van web3 benutten en een positieve nationale impact creëren en tegelijkertijd de digitale kloof bestrijden "
 • Text Hover
bevorderen onderzoek en innovatie op het gebied van blockchain en Web3.
 • Text Hover
Het publiek bewust maken van veiligheid en het voorkomen van oplichting.
 • Text Hover
Evenementen, conferenties en vergaderingen organiseren
 • Text Hover
Het aanbieden van educatieve inhoud, webinars en workshops

We willen een dynamische ruimte creëren, die bevorderlijk is voor leren, delen en experimenteren, voor Belgische burgers, organisaties en instellingen die geïnteresseerd zijn in blockchain, cryptocurrencies, NFT en Web3 in Wallonië en Brussel .


"Adoptie neemt toe in België, en helaas ook de risico's die ermee gepaard gaan...".

 • Text Hover
 • Text Hover

Blockchain en Web3 kunnen ons dagelijks leven ingrijpend veranderen

Sécurité

La blockchain offre un niveau élevé de sécurité et d'intégrité des données. Elle améliore la confiance dans les transactions en ligne, que ce soit pour les paiements, les contrats ou autres échanges d'actifs numériques.

iPropriété

La propriété intellectuel et les droits d'auteur peuvent être garantis aux créateurs et aux détenteurs via la technologie des NFT.

Identité

Elle founit une solution sécurisée pour la gestion des identités numériques. Les utilisateurs peuvent contrôler l'accès à leurs informations personnelles, ce qui peut renforcer la protection des données et prévenir les abus d'identité.

Connexion³

Le Web3 et la blockchain peuvent faciliter les échanges sécurisés de données entre les objets connectés sans avoir besoin d'une autorité centrale. Cela permettrait aux appareils intelligents de coopérer efficacement et de créer des réseaux d'appareils autonomes.

DeFi

DeFi pour Finance Décentralisé, permettant à quiconque disposant d'une connexion Internet d'accéder à une gamme croissante de services financiers sans passer par des institutions traditionnelles. Cela peut inclure des prêts, des emprunts, des échanges de cryptomonnaies, etc.

Participation

Le Web3 peut permettre aux utilisateurs d'être plus actifs dans les plateformes en ligne, en leur donnant un contrôle accru sur leurs données et leurs interactions. Cela peut encourager une approche plus éthique et équitable des plateformes numériques.

Bronnen :
 • https://trends.levif.be/a-la-une/tech-medias/plus-quun-outil-la-blockchain-a-valeur-de-strategie/
 • https://www.lexpress.fr/economie/entreprises/ia-blockchain-la-banque-de-france-face-aux-progres-et-aux-dangers-de-la-tech-EQTWOHVRQFBRDNYHJTP3AFCA3E/
 • https://www.lalibre.be/economie/decideurs-chroniqueurs/2023/06/08/comment-la-blockchain-peut-et-va-changer-notre-mode-de-vie-ZQAEYVO6DBCKVC5DIL6KHQGSKE/
 • https://www.rtbf.be/article/preuve-d-enjeu-smart-contract-nft-glossaire-pour-mieux-comprendre-la-blockchain-11065721

Wat zijn de redenen hiervoor?

Inclusion

Financière

En enseignant aux individus comment gérer leurs finances dans un environnement numérique en rapide évolution, l'éducation et une autonomie financière leur confère un plus grand contrôle sur leur avenir financier.

Prévention

Des arnaques

L'éducation financière liée à la blockchain prévient l'exclusion des opportunités émergentes et aide à se protéger contre les arnaques numériques.

Transparence

Confiance

Cela peut contribuer à renforcer la confiance des citoyens envers les institutions et les entreprises.

Décentralisation

Économique

La nature décentralisée de la blockchain peut aider à lutter contre le blanchiment d'argent et l'inflation de monnaie fiduciaire.

We richten dit aan ...

Citoyens et Résidents Belges :

Onze vereniging wil burgers en inwoners in België bewust maken van opkomende technologieën zoals blockchain, cryptocurrencies, NFT en Web3. Door deze concepten op een duidelijke en toegankelijke manier uit te leggen, Ons doel is om iedereen een beter inzicht te geven in de impact van deze technologieën op hun dagelijks leven en de mogelijkheden die ze kunnen bieden.

We hechten veel belang aan het voorkomen van zwendel met deze technologieën . Bezoek betrouwbare informatie en praktisch advies verstrekken Ons doel is om mensen te helpen de waarschuwingssignalen te herkennen en de potentiële valkuilen te vermijden bij het gebruik van deze nieuwe gedecentraliseerde financiële platforms en diensten.

Financiële educatie is ook een essentieel onderdeel onze sociale missie. We willen de financiële kennis van Belgische burgers vergroten door de basisprincipes van cryptocurrencies, investeringen en online transacties uit te leggen. Ons doel is om mensen in staat te stellen weloverwogen en verantwoorde beslissingen te nemen over hun persoonlijke financiën.

Tegelijkertijd zijn we ons ons bewust van de digitale kloof die bepaalde segmenten van de bevolking treft . We zetten ons in om deze ongelijkheid te verkleinen door introductieprogramma's voor het web3 en het gebruik van het internet aan te bieden, met name voor de meest achtergestelde lagen van de bevolking. Door digitale inclusie te bevorderen willen we iedereen toegang geven tot de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden, in een geest van solidariteit en sociale gelijkheid.

Acteurs du secteur associatif et les ONG:

Met een focus op verantwoorde innovatie en een maatschappelijke missie, streeft onze vereniging partnerschappen aan met internationale non-profitorganisaties (AISBL of NGO's). ). Samen willen we het ethisch gebruik van technologie bevorderen om sociale en milieuproblemen op te lossen.

Door onze krachten te bundelen, creëren we een wereldwijde gemeenschap van gelijkgestemde spelers die werken aan een verantwoordelijke en duurzame digitale toekomst. Deze partnerschappen stellen ons in staat om een positieve impact te genereren op wereldwijde schaal, door andere spelers en instellingen te inspireren en te beïnvloeden om ethische en inclusieve praktijken toe te passen bij het gebruik van nieuwe technologieën.

Établissements d'enseignement et de recherche :

Onze vereniging zoekt scholen, universiteiten en onderzoekscentra in België op om de interesse van studenten, docenten en onderzoekers te wekken op het gebied van blockchain en Web3. We bieden interactieve workshops en leermiddelen op maat van deze instellingen om hen te helpen een beter inzicht te krijgen in nieuwe technologieën.

Bovendien zijn we van plan om zijn we van plan opleidingscertificaten te ontwikkelen om de vaardigheden die op deze opkomende gebieden zijn verworven officieel te erkennen . Deze certificaten kunnen dienen als benchmark voor studenten en professionals die hun expertise in blockchain, cryptocurrencies, NFT's en Web3 willen laten zien. Ons doel is om bij te dragen aan het creëren van een duidelijk en gestructureerd leertraject dat de ontwikkeling bevordert van vaardigheden waar vraag naar is op de snel groeiende digitale banenmarkt.

Door kennis en bewustzijn van deze onderwerpen te vergroten, stimulerende workshops aan te bieden en erkende trainingscertificaten uit te reiken, willen we een sleutelrol spelen in het bevorderen van kwaliteitsonderwijs over opkomende technologieën. We zijn ervan overtuigd dat kennis en opleiding essentiële hefbomen zijn om een verantwoordelijke en veelbelovende digitale toekomst voor België en daarbuiten vorm te geven.

Médias et les journalistes :

Het is van vitaal belang voor onze vereniging om onze missie en acties via de media te communiceren om zo onze zichtbaarheid en die van onze initiatieven te vergroten. De media spelen een essentiële rol bij het vergroten van het bewustzijn onder een breder publiek en het onder de aandacht brengen van de projecten en prestaties van onze vereniging.

Door regelmatig onze vooruitgang, onze projecten en onze inzet voor een verantwoord en ethisch gebruik van opkomende technologieën te delen, kunnen we interesse en begrip voor deze kwesties kweken. Ons doel is om een breed publiek te informeren en te mobiliseren over de kansen en uitdagingen die blockchain, cryptocurrencies, NFT's en Web3 onze samenleving kunnen brengen.

Door nauw samen te werken met de media zijn we in staat om onze waarden en acties buiten onze gemeenschap verspreiden en zo een gevarieerd en divers publiek bereiken. Wij geloven in de positieve invloed die goed geïnformeerde berichtgeving in de media kan hebben op de bewustwording en het begrip van het publiek voor de problemen rond nieuwe technologieën.

Partenaires potentiels du secteur privé :

Onze vereniging is ook interessant voor privébedrijven en industriële spelers die onze waarden van verantwoorde innovatie en ecologische duurzaamheid delen. Wij geloven dat publiek-private partnerschappen voordelig kunnen zijn voor beide partijen bij het ontwikkelen van innovatieve projecten op het gebied van nieuwe technologieën. Door samen te werken kunnen we onze expertise en middelen combineren om innovatieve en duurzame oplossingen te creëren en tegelijkertijd het ethisch gebruik van opkomende technologieën te bevorderen.

Onze missie omvat ook de massale toepassing van deze nieuwe technologieën. We willen het gemakkelijker maken om nieuwe gebruikers aan boord te halen en op te leiden, door de concepten van blockchain, cryptocurrencies, NFT's en Web3 voor iedereen toegankelijk te maken. Door een breed publiek bewust te maken en gebruiksvriendelijke tools aan te bieden, willen we een actieve en verantwoordelijke deelname aan dit voortdurend evoluerende ecosysteem aanmoedigen. Door onze krachten te bundelen met partners uit de particuliere sector kunnen we een significante impact te creëren en de wijdverspreide toepassing van deze technologieën te versnellen ten voordele van de maatschappij als geheel.