Your address will show here +12 34 56 78

Praktische toepassing van blockchain .

In de publieke sector :

 • Text Hover
 1. NGO's en non-profitorganisaties worden jaar na jaar geconfronteerd met een verlies aan vertrouwen. De negatieve krantenkoppen suggereren dat deze organisaties fondsen slecht beheren, wat donaties kan ontmoedigen. Een op Blockchain gebaseerde implementatie van de toeleveringsketen zou transacties echter traceerbaar maken, waardoor het gebruik van fondsen volledig zichtbaar wordt.
 2. Wat belastingen betreft, biedt het veelbelovende mogelijkheden om de berekening en betaling van belastingen in de toekomst te vereenvoudigen. Door informatie zoals salarissen en uitgaven automatisch te registreren, zou het systeem transparant en begrijpelijk zijn en zelfs automatische betalingen mogelijk maken. Dit zou administratieve fouten en de bijbehorende kosten aanzienlijk verminderen.
 3. Een op Blockchain gebaseerd stemsysteem voor verkiezingen zou een ideale oplossing zijn voor echt veilige en fraudebestendige verkiezingen. Stemmen kunnen anoniem worden getraceerd, waardoor een nauwkeurige en fraudebestendige stemmentelling wordt gegarandeerd en de integriteit van het verkiezingsproces wordt versterkt.
 4. Op het gebied van compliance en wettelijke controles heeft het "RegChain"-project in Ierland de weg vrijgemaakt voor betere compliance, grotere transparantie en veiligere opslag van gevoelige gegevens, dankzij Blockchain-technologie. De afgifte van diploma's en certificaten is ook betrouwbaarder en toegankelijker gemaakt. Universiteiten en overheidsinstanties zouden onveranderlijke diploma's en certificaten kunnen uitgeven die eenvoudig te verifiëren zijn met behulp van persoonlijke sleutels, waardoor een wereldwijde oplossing wordt geboden zonder dure notariële processen.
 5. Blockchain maakt ook de uitgifte van diploma's en certificaten betrouwbaarder en toegankelijker. Universiteiten en overheidsinstanties zouden onveranderlijke diploma's en certificaten kunnen uitgeven die eenvoudig te verifiëren zijn met behulp van persoonlijke sleutels, waardoor een wereldwijde oplossing wordt geboden zonder dure notariële processen.
 6. Om de cyberveiligheid te versterken, biedt het een betrouwbare oplossing door gegevens veilig te versleutelen en een geïntegreerde infrastructuur te bieden om fraude en piraterij op het internet te bestrijden. Deze aanpak helpt de veiligheid van gebruikers te versterken en verschillende problemen in verband met cybercriminaliteit te voorkomen.

Digitale identificatie :

 • Text Hover
 1. Beheer van de toeleveringsketen: Blockchain kan een belangrijke rol spelen in het beheer van de toeleveringsketen, door de traceerbaarheid van goederen te verbeteren en contracten en transacties tussen verschillende belanghebbenden te vereenvoudigen. Dit optimaliseert de logistieke operaties en verlaagt de administratieve kosten.
 2. Valsgelddetectie: De technologie kan ook worden gebruikt om productvervalsing tegen te gaan door op transparante en onveranderlijke wijze informatie vast te leggen over hun herkomst en hun reis door de toeleveringsketen.
 3. Mobiliteit: Het kan worden gebruikt om mobiliteit te vergemakkelijken door transparante en veilige transacties mogelijk te maken voor het gebruik van diensten zoals autodelen en openbaar vervoer.
 4. Identiteitsbeheer: Een goed ontwikkelde oplossingzou Blockchain ook in staat stellen om een oplossing te creëren die de identiteit van mensen kan verifiëren. Met genoeg gegevens zou het zelfs mogelijk zijn om de persoon te identificeren en te verifiëren aan de hand van slechts een paar gegevens, zoals de geboortedatum. Dit zou het makkelijker maken om paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen uit te geven, het onmogelijk maken om ze te vervalsen en zelfs om ze te verliezen.

Gezondheidssysteem :

 • Text Hover


Op het gebied van gezondheidszorg biedt Blockchain-technologie aanzienlijke voordelen voor patiënten, zorgverleners en onderzoekers. Hiermee kan de medische geschiedenis van patiënten worden bijgehouden, wat de coördinatie van zorg en medisch onderzoek vergemakkelijkt. Dit zou kunnen leiden tot nauwkeurigere diagnoses en effectievere behandelingen.

 1. Ziekenhuizen kunnen hun voordeel doen met blockchain door medische dossiers veilig op te slaan en zo de vertrouwelijkheid en veiligheid van patiëntgegevens te garanderen. Patiënten hebben op hun beurt veilig toegang tot hun medische dossiers met behulp van een unieke digitale identificatiecode, terwijl ze zelf kunnen bepalen wie deze informatie kan inzien. Deze aanpak bevordert betere patiëntenzorg en maakt betere communicatie tussen zorgverleners mogelijk, waardoor de kwaliteit van de geleverde zorg verbetert.
 2. In de verzekeringssector bieden op Blockchain gebaseerde smart contracts interessante toepassingen voor verzekeringsmaatschappijen. Met deze technologie kunnen contracten en claims naadloos worden afgehandeld, waardoor geschillen en dubbele claims worden voorkomen. Dit vereenvoudigt de betalings- en polisbeheerprocessen aanzienlijk en zorgt voor een betere klantervaring en een grotere operationele efficiëntie. Bovendien helpen traceerbaarheid en onveranderlijkheid om het vertrouwen tussen belanghebbenden in de verzekeringssector te versterken.

Voedselveiligheid :

 • Text Hover


Voedselveiligheid is een groot wereldwijd probleem en blockchaintechnologie biedt een veelbelovende oplossing om de traceerbaarheid en transparantie van de voedselvoorzieningsketen te garanderen. Door elk stadium van de voedselproductie en -distributie vast te leggen in het cryptoregister, wordt het mogelijk om snel de herkomst van producten te traceren in geval van besmetting of terugroeping. Deze aanpak geeft consumenten vertrouwen in de herkomst van het voedsel dat ze kopen, terwijl bedrijven problemen met de voedselveiligheid sneller kunnen opsporen en oplossen.

Het gebruik van Blockchain in de voedingssector kan een aanzienlijke impact hebben op het voorkomen van door voedsel overgedragen uitbraken en het vergroten van het vertrouwen van consumenten in de producten die ze kiezen te kopen, waardoor mogelijk levens worden gered.

Zekerheidstelling van auteursrechten, royalty's en handelsmerken :

 • Text Hover


Dn een digitale wereld waar inhoud gemakkelijk gekopieerd en gedeeld kan worden, biedt cryptografie verbeterde bescherming voor auteursrechten, handelsmerken en royalty's. Door blockchain te gebruiken om intellectueel eigendom te registreren en te valideren, kunnen contentmakers de originaliteit van hun werk bewijzen en een eerlijke beloning voor hun bijdrage garanderen. Slimme contracten ook een transparante en automatische verdeling van royalty's volgens het auteursrecht mogelijk maken, waardoor geschillen en vertragingen in betalingen worden voorkomen. Het veiligstellen van intellectuele eigendomsrechten stimuleert innovatie en moedigt makers aan om inhoud van hoge kwaliteit te blijven produceren.

 • Kunstenaars, media en reclame: Het kan worden gebruikt om kunstenaars en contentmakers direct te betalen telkens als hun werk wordt gebruikt of geraadpleegd. Dit helpt piraterij tegen te gaan en zorgt voor een eerlijke vergoeding voor artiesten.

Financiële instellingen

 • Text Hover
 • Op het gebied van internationale betalingen , door snellere, veiligere en kosteneffectievere transacties mogelijk te maken zonder traditionele tussenpersonen zoals banken. Dankzij het gebruik van blockchain worden transacties versleuteld en geverifieerd, waardoor de veiligheid en snelheid van geldtransfers op wereldwijde schaal worden gegarandeerd. Deze aanpak verlaagt de transactiekosten aanzienlijk en verbetert de efficiëntie van financiële diensten.

 • Peer-to-peer (P2P) transacties s transacties zijn ook enorm vergemakkelijkt, waardoor directe geldoverdrachten tussen personen en bedrijven mogelijk zijn zonder zich zorgen te hoeven maken over geografische beperkingen of de kosten die gepaard gaan met traditionele financiële diensten. Het vertrouwen van gebruikers in deze diensten wordt versterkt door snellere, veiligere overdrachten.

 • Kapitaalmarkten trekken ook de aandacht van grote financiële instellingen, die in Blockchain-technologie een mogelijkheid zien om transacties efficiënter te verwerken. Hoewel de ontwikkeling van deze technologie tijd en complexiteit vergt, hebben sommige start-ups al aanzienlijke vooruitgang geboekt op dit gebied, waarbij ze konden profiteren van de steun van gerenommeerde investeerders.

 • Handelsfinanciering door het vereenvoudigen en versnellen van het kredietbriefproces, waardoor de transactietijden aanzienlijk worden verkort. Wat vroeger weken duurde, kan nu dankzij deze technologie in een paar uur gedaan worden.

 • Bij het voorkomen van witwaspraktijken dankzij de transparante en niet-manipuleerbare aard. Slimme contracten en transparant geregistreerde transacties maken het eenvoudig om de partijen die betrokken zijn bij transacties te identificeren en te verifiëren, waardoor compliance en anti-witwasmaatregelen worden versterkt.

 • Het biedt ook voordelen op het gebied van stemmen door aandeelhouders. Het stelt aandeelhouders in staat om hun stemrecht op een relatief eenvoudige en transparante manier uit te oefenen. Er wordt een verkiezingstoken gegenereerd op basis van de aandelen in bezit, en stemrechten kunnen dankzij deze technologie eenvoudiger worden uitgewisseld.

Testament of erfenis :

Blockchaintechnologie kan een innovatieve oplossing bieden voor problemen op het gebied van successie en nalatenschap. Door er digitale testamenten en smart contracts mee te maken, kunnen individuen juridisch bindende afspraken maken over de verdeling van hun bezittingen na hun dood. Deze digitale documenten worden veilig opgeslagen in het cryptoregister, waardoor hun integriteit en onveranderlijkheid wordt gegarandeerd. Dit biedt meer duidelijkheid en zekerheid in het proces van het doorgeven van bezittingen en vermindert het risico op geschillen tussen erfgenamen.

Veiligheid van eigendommen :

 • Text Hover


In de vastgoedsector biedt de integratie van nieuwe technologieën aanzienlijke voordelen. Door het eigendomsrecht van onroerend goed veilig te stellen en het vermogensbeheer te verbeteren, kunnen deze innovaties een positieve verandering teweegbrengen. Door de details van eigendom en vastgoedtransacties transparant vast te leggen, kunnen we de authenticiteit van eigendomsbewijzen garanderen. Dit vergemakkelijkt de eigendomsoverdracht en het beheer van onroerend goed en vermindert de tijd en administratieve kosten die gepaard gaan met het kopen en verkopen van onroerend goed. Alle betrokken partijen, of het nu kopers, verkopers of overheidsinstanties zijn, hebben in realtime toegang tot vastgoedinformatie, wat bijdraagt aan een grotere transparantie en veiligheid bij transacties.

Delen en opslaan van gegevens :

Het vergemakkelijkt het veilig delen van gegevens tussen verschillende organisaties of sectoren. Door gebruik te maken van een gegevensuitwisselingsplatform kunnen bedrijven ongebruikte informatie uitwisselen. Aangezien de gegevens ongewijzigd worden opgeslagen en elke computer in het netwerk fungeert als een verificatie- en opslagknooppunt, is deze technologie ook geschikt voor de veilige opslag van grote hoeveelheden gegevens.

Internet der dingen (IoT):

 • Text Hover


Gegevensbeveiliging blijft een belangrijk punt van zorg op het snel groeiende gebied van het Internet of Things (IoT). Terwijl verbonden objecten een voortdurende stroom van gegevens genereren, bevat veel van deze informatie gevoelige persoonlijke gegevens, zoals locatiegegevens, consumentengewoonten, medische informatie en nog veel meer. Het beschermen van deze gegevens wordt daarom een belangrijke prioriteit om de privacy van gebruikers te waarborgen en mogelijk schadelijke beveiligingsinbreuken te voorkomen.

Dankzij de gedecentraliseerde architectuur is er geen betrouwbare derde partij nodig om gegevens te verifiëren en valideren, waardoor het een uiterst betrouwbare oplossing is voor het IoT. Wanneer een aangesloten object gegevens genereert, kunnen deze worden gecodeerd, ondertekend en opgenomen in het register. Dit betekent dat elke gegevenstransactie wordt vastgelegd in een nieuw aangemaakt blok, waardoor de geschiedenis van de gegevens duidelijk zichtbaar en traceerbaar wordt.

Door blockchain te gebruiken voor gegevensoverdracht in het IoT kunnen gebruikers erop vertrouwen dat hun persoonlijke gegevens worden beschermd door een geavanceerde encryptielaag en transparante verificatie. Bovendien zijn de risico's van hacken en onbevoegde toegang aanzienlijk kleiner door de afwezigheid van een centraal controlepunt, aangezien een potentiële aanvaller het grootste deel van het netwerk zou moeten compromitteren om de gegevens te wijzigen.

Naast beveiliging biedt het ook andere voordelen voor het Industrial Internet of Things (IIoT). Het creëert een betrouwbaardere omgeving voor interacties tussen de verschillende aangesloten apparaten, waardoor het eenvoudiger wordt om industriële processen te automatiseren, coördineren en efficiënter te maken. Transacties die worden vastgelegd op de blockchain zijn ook transparant en onveranderlijk, wat meer inzicht biedt in workflows en activiteiten, wat van onschatbare waarde kan zijn voor het optimaliseren van industriële processen.

Het potentieel van blockchaintechnologie is nog grotendeels onontgonnen...

In de nabije toekomst kunnen nieuwe toepassingen opduiken. Door zijn unieke kenmerken, zoals decentralisatie, transparantie en gegevensbeveiliging, biedt blockchain een vruchtbare bodem voor innovatie op verschillende gebieden. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen en verbeteren, kunnen er nieuwe mogelijkheden ontstaan op gebieden zoals het beheer van intellectuele eigendommen, digitaal identiteitsbeheer, productverificatie, beheer van toegangsrechten, traceerbaarheid van voedingsmiddelen, talentbeheer en nog veel meer. De toekomst van blockchain blijft veelbelovend en maakt de weg vrij voor revolutionaire toepassingen die de manier waarop we omgaan met de digitale wereld kunnen veranderen.

BRON :
 • https://www.forbes.fr/technologie/blockchain-13-applications-qui-vont-tout-changer/